Written by 18:45 Новини

Відповідь Правління ГО ІРСГП на відео-інтерв’ю від 28.03.2020 Президента МГО СРС КІП доцента МТКПО Якова Обухова Козаровицького

Шановні колеги!

На теренах Інтернету з’явилося нове відео з різною інформацією щодо сертифікації.

Українська громадська організація «Інститут розвитку символдрами та глибинної психології» (ГО ІРСГП) офіційно зареєстрована в травні 2014 року і є юридичною особою, створеною згідно Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність неприбуткових організацій України.

Засновником та головою правління ГО ІРСГП є Родіна Катерина Миколаївна.

Зі статутом організації можна ознайомитись на сайті організації: http://symboldrama.com.ua/organizacziya/dokumenty/

Станом на 29 березня 2020 року ГО ІРСГП представлена в 16 містах України налічує 241 членів, серед яких:

Доцентів – 20 осіб (мають право і несуть відповідальність за проведення навчальних семінарів з кататимно-імагінативної психотерапії, індивідуальної та групової психотерапії за методом кататимно-імагінативної психотерапії (символдрами) та супервізій);

Навчаючих психотерапевтів – 23 особи (мають право і несуть відповідальність за проведення індивідуальної та групової психотерапії за методом кататимно-імагінативної психотерапії (символдрами);

Психотерапевтів – 34 особи (мають право використовувати кататимно-імагінативну психотерапію в приватній практиці і несуть за це відповідальність);

Дійсних членів – 135 осіб (розпочали навчання в проекті післядипломної освіти за спеціальністю «Психотерапевт за методом кататимно-імагінативної психотерапії (символдрами)», пройшли навчання з основної ступені символдрами та розпочали приватну практику під контролем супервізора);

Асоційованих членів – 29 осіб (розпочали навчання в проекті післядипломної освіти за спеціальністю «Психотерапевт за методом кататимно-імагінативної психотерапії (символдрами)»)

З реєстром ГО ІРСГП можна ознайомитись на сайті організації: http://symboldrama.com.ua/reyestr/

До 2020 року ГО ІРСГП функціонувала в рамках договору про співпрацю з Міжрегіональною громадською організацією сприяння розвитку символдрами – Кататимно-імагінативної психотерапії (МГО СРС КІП) і договору співпраці між ГО ІРСГП, МГОСРС КІП і Міжнарожним товариством кататимного переживання образів (МТКПО).

Відповідно до договору про співпрацю ГО ІРСГП з МГО СРС КІП утворили Асоціацію організацій розвитку символдрами – Кататимно-імагінативної психотерапії (АОРС КІП), які функціонували на основі трьох спільних принципів: навчальна програма, сертифікація, Збори доцентів АОРС КІП. В роботі АОРС КІП приймали активну участь спеціалісти ГО ІРСГП і МГО СРС КІП. Одним з прикладів цієї співпраці стала нова начальна програма з післядипломної освіти за спеціальністю «Психотерапевт за методом кататимно-імагінативної психотерапії (символдрами)». Зазначена програма була офіційно прийнята на Зборах доцентів, яке відбулось на щорічній міжнародній конференції у вересні 2018 року і набула чинності з січня 2019 року. Спеціалісти, що завершували навчання і захищали підсумкову дипломну роботу, отримували диплом психотерапевта за методом кататимно-імагінативної психотерапії (символдрами), завізований підписами і печатками МТКПО, АОРС КІП, МОО СРС КІП та ГО ІРСГП.

В лютому 2020 року вище зазначені договори про співпрацю припинили свою чинність.

7 лютого 2020 року МТКПО визнало ГО ІРСГП повноправним членом міжнародної спільноти шляхом голосування і делегувало право самостійного проведення навчальних проектів в методі Кататимно-імагінативної психотерапі (символдрами), сертифікації спеціалістів та відповідальності за навчальні та психотерапевтичні процеси в організації.

Це означає, що доценти ГО ІРСГП мають право і несуть відповідальність за проведення навчальних семінарів з кататимно-імагінативної психотерапії, індивідуальної та групової психотерапії за методом кататимно-імагінативної психотерапії (символдрами) та супервізій, а навчальні психотерапевти мають право і несуть відповідальність за проведення індивідуальної та групової психотерапії за методом кататимно-імагінативної психотерапії (символдрами).

З критеріями до статусу доцента, навчаючого психотерапевта та супервізора можна ознайомитись на сайті організації: http://symboldrama.com.ua/

Спеціалісти, що завершують навчання за спеціальністю «Психотерапевт за методом кататимно-імагінативної психотерапії (символдрами)» і захищають підсумкову дипломну роботу, отримують диплом психотерапевта за методом кататимно-імагінативної психотерапії, завізований ГО ІРСГП та МТКПО.

З методичними рекомендаціями щодо підготовки підсумкової дипломної роботи можна ознайомитись на сайті організації: http://symboldrama.com.ua/

Члени ГО ІРСГП можуть стати членами громадської організації «Українська спілка психотерапевтів» (УСП), є дійсним членом Європейською Асоціації психотерапевтів (ЕАП). Таким чином, члени ГО ІРСГП можуть отримувати диплом психотерапевта за методом символдрами в УСП та сертифікат психотерапевта ЕАП (за умови виконання освітньо-кваліфікаційних вимог УСП та ЕАП).

На офіційному сайті Європейської Асоціації Психотерапії European Association for Psychotherapy (EAP) розміщене положення про сертифікат ЄАП «The European Certificate of Psychotherapy» https://www.europsyche.org/app/uploads/2019/05/ECP-document-version-7-0-voted-AGM-Vienna-Feb-2017_offic.pdf

в якому йдеться

1.2.3. The NAO must be; either that country’s National Umbrella Organization (EAP statutes 4.1.2) i.e. a single organization within a country that is recognized by the EAP as demonstrably the largest organization representing the broadest range of different approaches to psychotherapy in that country; or, if there is no National Umbrella Organization, a member organization of the EAP based in the country concerned, may be recognized by the EAP as “able to act as” the NAO. A National Umbrella Organisation may be appointed a National Awarding Organisation as stipulated below. (EAP Statutes: 4.1.2.1)

тобто

NAO це  «Єдина організація в країні, яка визнана ЄАП». Такою організацією NAO в Україні є ГО «Українська спілка психотерапевтів»  https://www.europsyche.org/about-eap/national-representations/nao/

відповідно, УСП є єдиною організацією що забезпечує отримання сертифікату ЄАП в Україні.

Катерина           Родіна                                        Голова Правління ГО ІРСГП

Олена  Сазонова                                                 Виконавчий директор ГО ІРСГП

Христина Турецька                                             Голова секції символдрами УСП

(Visited 753 times, 1 visits today)
Close