Метод символдрами

СИМВОЛДРАМА (Кататимно-імагінативна психотерапія) – це один з напрямків психотерапії, що базується на принципах глибинної психології, в якому використовується особливий метод роботи з уявою (імагінація) для того, щоб унаочнити несвідомі бажання людини, її фантазії, конфлікти і механізми захисту.

З усіх відомих на сьогодні напрямів психотерапії, які використовують роботу з уявними óбразами, символдрама є найглибше опрацьованим, системно організованим методом, який має фундаментальну теоретичну та експериментальну базу.

Символдрама як метод психодинамічної психотерапії оплачується лікарняними касами Німеччини входить та до переліку методів, визнаних Міністерством охорони здоров’я в Австрії.

Її ефективність підтверджена також сучасними науковими дослідженнями, які проводилися, зокрема, в Німеччині та Австрії (Sachsse, U., Imruck, B.H., & Bahrke, U., 2016), (Sell, C., Möller, H. & Taubner, 2017).

В основі методу лежать концепції класичного та сучасного психоаналізу. Метод має також багато спільного з теорією архетипів К.-Г.Юнга та розробленим ним методом активного уявляння.

Психотерапія за методом символдрами застосовується при:

 • неврозах та невротичних розладах особистості;
 • невротичних страхах і фобіях;
 • депресивних розладах;
 • психосоматичних розладах;
 • психотерапії межових станів (Borderline);
 • вирішенні сексуальних проблем;
 • допомозі в розв’язанні сімейних проблем;
 • психотерапії дітей та підлітків;
 • допомозі людям, що пережили горе втрати близької людини;
 • супроводі і підтримці помираючих;
 • роботі з екзистенційними проблемами.

Символдрама також успішно використовується в психологічному консультуванні та коучінгу. Елементи символдрами можуть бути застосовані у тренінгах особистісного росту, а також у програмах розвитку креативності для дітей, підлітків і дорослих.

Психотерапія за методом символдрами може проводитись у формі:

 • індивідуальної психотерапії;
 • групової психотерапії;
 • психотерапії пари (шлюбних партнерів чи дитини і когось з батьків).

Офіційна назва методу в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Чехії, Словаччині, Естонії, Литві, Латвії – Кататимно-імагінативна психотерапія; офіційна назва методу в Нідерландах, Швеції, Російській Федерації, Україні, Республіці Білорусь та Республіці Казахстан – символдрама.

Ханскарл Льойнер

Метод розроблений відомим німецьким психотерапевтом професором Ханскарлом Льойнером (1919–1996). Появі символдрами як самостійного напрямку в психотерапії передувала тривала експериментальна робота, проведена Льойнером на базі клініки нервових хвороб Марбурзького університету в 1948-1954 рр. Сьогодні символдрама поширена в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Нідерландах, Швеції, Чехії, Словаччині, Росії, Україні, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан, Естонії, Литві та Латвії. Метод офіційно визнаний системою медичного страхування ряду європейських країн. Висока ефективність символдрами доведена численними дослідженнями (Льойнер Х., 1996; Обухов Я.Л., 2005; Омельченко Я.М.; Боєв І.В., Обухов Я.Л., 2009; Leuner, H. 1954, 1955; Stigler M; Pokorny D., 2008, 2012; Ullmann H.; Wilke E., 2012 та ін.).

У 2014 р. в Україні – була зареєстрована незалежна громадська організація «Інститут розвитку символдрами і глибинної психології» (ІРСГП).


ДЛЯ ДЕТАЛЬНІШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СИМВОЛДРАМУ РЕКОМЕНДУЄМО ПРОЧИТАТИ:

Льойнер Ханскарл «Кататимное переживание образов: Основная ступень»

Гаральд Ульманн “Вступ до кататимно-імагінативної терапії”


Читати статті та інтерв’ю фахівців ІРСГП про символдраму:

U. Sachsse ; B. H. Imruck ; U. Bahrke Оцінка амбулаторного лікування за допомогою Кататимно-імагінативної психотерапії (КІП) Натуралістичне дослідження

Катерина Родіна (2017) ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗНОЇ ПАМ’ЯТІ В ЮНАКІВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ЗДАТНОСТІ ДО ІМАГІНАЦІЇ

Катерина Родіна (2017) Роль образної пам’яті у розвитку саморегуляції тілесного «Я» в юнацькому віці

Христина Турецька, Сазонова Олена (2019) Нейрофізіологічне підґрунтя символдрами як психодинамічного напрямку психотерапії

Христина Турецька (2017) Фактори ефективності імагінативних технік психотерапії

Христина Турецька (2016 ) Психотерапія ПТСР в учасників бойових дій із застосуванням імагінативних технік

Турецька Х.І., Яскевич О.І. СИМВОЛДРАМА (КАТАТИМНО-ІМАГІНАТИВНА ПСИХОТЕРАПІЯ) – ПСИХОДИНАМІЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ

Світлана Муравська (2014) Сочетание имагинативной телесно-ориентированной психотерапии и символдрамы: комплексный подход в терапии онкологических пациентов

Каріна Шамлян (2006) СИМВОЛ ДЕРЕВА У ПСИХОДІАГНОСТИЦІ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ

Тетяна Жиловська, Л.Фролова (2018) СИМВОЛДРАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Світлана Баранова (2020) ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ГРУПОВОЇ ФОРМИ
КАТАТИМНО-ІМАГІНАТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ (СИМВОЛДРАМИ) В КОУЧИНГУ

Ткаченко Татьяна (2020) Природа любви и ландшафтные мотивы символдрамы

(Visited 8 165 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close