Written by 16:55 Без категорії

Символдрама в наданні психотерапевтичної допомоги  сім’ї. Програма спеціалізації

Спеціалізація в роботі з  сім’єю спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців для надання допомоги родині (сім’ї) в цілому (як системі), подружжю (як партнерам) і дітям, враховуючи контекст сімейних відносин.

Мета програми: підвищення професійного рівня фахівців, які практикують символдраму, для впевненої фахової роботи з базовою системою людської спільноти – сім’єю.

Автор програми: Лариса Генріївна Дорофєєва – психолог, системний сімейний психотерапевт, супервізор, регіональний керівник Харківського відділення ІРСГП, доцент МТКПО, +380668911297 (вайбер), lresurs@ukr.net

 У реалізації програми беруть участь фахівці:

Доценти:

 • Світлана В’ячеславівна Баранова – психолог, кандидат психологічних наук, доцент МТКПО.
 • Марія Петрівна Матвєєва – психолог, кандидат психологічних наук,  доцент МТКПО, керівник Кам’янець-Подільського регіонального відділення УТО ІРСГП, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету ім. М. П. Огієнка.
 • Юлія Миколаївна Ткаченко – психолог, доцент МТКПО, член УТО ІРСГП, почесна голова Донецького товариства символдрами, член УСП.

Навчаючі психотерапевти:

 • Інна Василівна Ільїнська – психолог, навчаючий психотерапевт МТКПО ІРСГП системний сімейний психотерапевт, арт-терапевт, член УСП, керівник харківського навчального проекту з системної сімейної психотерапії.
 • Оксана Миронівна Сапіжак  – психолог, навчаючий психотерапевт МТКПО, супервізор, психотерапевт реєстру УСП; додаткова спеціалізація – асоціативні карти.

Системні сімейні психотерапевти:

 • Олена Юріївна Богомолова – психолог, системний сімейний психотерапевт реєстру УСП.
 • Олена Сергіївна Бистрова – психолог, системний сімейний психотерапевт реєстру УСП.
 • Марина Олександрівна Міщенко – психолог, системний сімейний психотерапевт, член УСП.

Структура і обсяг програми: 300 годин навчально-практичних семінарів, що включають основи теорії роботи з сім’єю, можливості відпрацювання практичних умінь роботи з сім’єю, супервізії; два інтенсиви з іноземними фахівцями – 60 годин.

Допускаються для участі в програмі психотерапевти за методом символдрами та кандидати в психотерапевти, які успішно пройшли семінари основного ступеню (А1, А2, В1, В2).

Загальна структура програми:

I. Знайомство з системним підходом – 50 годин у вигляді вебінару. Читатиметься вечорами в будній день – раз на тиждень по 4 години (5 академічних). Після кожного вебінару пропонуються тестові завдання для контролю засвоєння матеріалу, а на наступному занятті буде даватися аналіз відповідей. Також буде пропонуватися список літератури перед вебінаром для ознайомлення.

1. Загальне ознайомлення з програмою спеціалізації (5 годин). Особливості позиції психотерапевта при роботі з сім’єю. Основні принципи системного сімейного підходу:  Циркулярність, Гіпотетичність, Нейтральність, Ресурсна модель, Спрямованість на вирішення, Орієнтація на компетентного клієнта, Орієнтація на контекст. – Лариса Генріївна Дорофєєва.

2. Системний підхід у психотерапії (5 годин). Системний підхід у науковому пізнанні. Поняття стану, функціонування та структури системи. Види структур, їх класифікація. Методи та моделі теорії систем. Системний підхід у дослідженнях складних об’єктів пізнання. Психіка як система. Рівні системної організації психіки. Особистість як система відносин. Структурно-функціональна характеристика. Сім’я як система відносин. Міжсистемні відносини. Системний аналіз: принципи, методи і процедури. Моделювання в системному аналізі.

Методологія системного підходу в психологічному консультуванні та психотерапії. Системний підхід в описі психологічної проблеми. Психоаналіз як система. Системно-сімейний аналіз як провідний метод психотерапії. Роль змін у створенні моделей систем. Принципи невідомості. Синергетика: від хаосу до структури. Концепція постмодернізму. – Світлана В’ячеславівна Баранова.

3. Структурний підхід (5 годин). Поняття ентропії. Відкриті та закриті системи. Закономірності розвитку. Зростання та розвиток. Криза та розвиток. Розвиток та ентропія. Лінійні стаціонарні системи. Системи другого порядку. Стійкість стаціонарних станів систем другого порядку. Прагнення системи зберегти рівновагу за рахунок протидії зовнішньому збуренню. Замкнені системи (системи зі зворотним зв’язком). Розімкнені системи. Середовище, в межах якого розгортаються всі організуючі процеси системи. Структури систем регулювання. Визнання законів ізоморфізму, що керують функціонуванням системних об’єктів. Цілі та критерії ефективності системи. Побудова «дерев». Етапи системного аналізу. Методи структуризації. Будова системи, її склад (підсистеми, елементи); поточний глобальний стан системної обумовленості; процесів функціонування та розвитку систем (наприклад, еволюція, рівновага, адаптація, регенерація, надповільні процеси, перехідні процеси). Сімейні системи Сальвадора Мінухіна. Теорія сімейних систем Мюррея Боуена. Теорія, запропонована Людвігом фон Берталанфі. – Лариса Генріївна Дорофєєва.

4. Системне розуміння симптому (5 годин). Дефіцитарна модель та обмеженість боротьби з симптомом. Підхід з позиції ресурсної моделі: кожен живий організм – такий, що самовідновлюється, самоорганізується, в якому ресурс розвитку закладений разом  від початку життя. Розуміння різних функцій симптомів у сімейній системі в різних школах системної сімейної психотерапії: М. Боуен, В. Сатир, З. Мінухін, Дж. Хейлі, К. Маданес. Класифікації системних порушень комунікації з символічними мовами сторін конфлікту. Взаємодоповнення і збагачення символдрами і ССТ в роботі з конфліктом. – Олена Юріївна Богомолова.

5. Життєві цикли сім’ї (10 годин). Поняття «Життєвий цикл сім’ї». Короткий історичний огляд класифікацій стадій життєвого циклу (Duval, 1957; Minuchin, 1974; Carter, McColdrick, 1980). Періодизація життя сім’ї за Джей Хейлі. Вивчення завдань і проблем розвитку сім’ї на кожному етапі за А. Черниковим. Інтеграція психоаналітичних концепцій (Теорія об’єктних відносин, теорія прихильності) в сімейну психотерапію. Застосування розуміння життєвих циклів сім’ї для надання допомоги – з прикладами і завданнями для  для роботи в трійках. Робота з сімейними парами із застосуванням символдраматичних мотивів «Два дерева», «Два плодових дерева в саду», «Два дерева в лісі», «Пори року». – Інна Василівна Ільїнська.

6. Образи і символи сім’ї у схемі генограми (? годин). Теорія сімейних систем Мюррея Боуена: поняття емоційної системи; рівень диференціації; роль у трикутнику. Діагностика відносин через образи  «Сім’я тварин», «Три дерева». Умовні позначення генограми. Д.З. Зробити  свою генограму. Різноманітність контекстів генограми: сімейне дерево; медичні відомості; емоційні паттерни; динаміка відносин; система сім’ї (коаліції, групи), сімейні вірування і цінності; сім’я та суспільство. Поняття генограми: рольові очікування і нав’язані ролі; подвійний примус (подвійне послання); сімейний міф; синдром предків; трансгенераційна передача; ефект сильного слова (здійснене пророцтво). Образ «Подорож на велосипедах всією сім’єю». Гіпотетичність генограми: ідентифікований пацієнт; позиція сиблінгів; емоційний процес у нуклеарній сім’ї; стресори (події); емоційна реактивність; адаптивність основної родини; стабільність і цілісність розширеної сімейної системи; розрив емоційних зв’язків; терапевтичний фокус; прогноз. Образ  «Сім’я за столом». Генограма, сфокусована на почуттях (система запитань). – Олена Сергіївна Бистрова.

7. Системні питання, що допомагають працювати з символдраматичними мотивами (10 годин). Системні питання як метод ССТ. Циркулярні питання, питання де Шазера, орієнтовані на вирішення: питання про зміни,  чудесні чарівні питання, шкалюючі питання. Домашнє завдання. Парадоксальні інтервенції. – Лариса Генріївна Дорофєєва.

II. Теорія та практика роботи з партнерськими відносинами – 60 годин – Лариса Генріївна Дорофєєва.

Прихильність як основа побудови всіх відносин і корекція порушень прихильності:

 • вибір партнера;
 • еволюційний підхід у сімейному консультуванні Еллін Бейдер і Пітера Пірсона;
 • емоційно-фокусна терапія пар Сьюзан Джонсон і Леслі Грінберг;
 • системна сімейна психотерапія субособистостей Шварца

– Особливості роботи з темами:

РОБОТА З СІМ’ЯМИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (20 годин)

Програма Марії Петрівни Матвєєвої.

Теорія (10 годин)

1. Поняття психічного дизонтогенезу. (Співвідношення понять психічний дизонтогенез, особливі потреби, особливі освітні потреби, порушення психофізичного розвитку, аномалії розвитку, розвиток, що відхиляється). Класифікація типів психічного дизонтогенезу. Загальні закономірності психічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Структура психічних порушень в залежності від типу психічного дизонтогенезу.

2. Обґрунтування необхідності психотерапевтичного супроводу сім’ї дитини з особливими освітніми потребами. Вплив порушень психофізичного розвитку на стан сім’ї. Особливості проживання горя. Комплекс неповноцінності сім’ї. Емоційне вигорання батьків. Вплив народження дитини з психічним дизонтогенезом на структурну організацію особистості батьків. Особливості сприйняття дитини з різними типами психічного дизонтогенезу. Порушення соціальних зв’язків сімей дітей з особливими освітніми потребами.

3. Зміст, методи, форми, умови психологічного супроводу сімей дітей з особливими освітніми потребами. Психотерапія батьків. Психотерапія дитини. Робота з ріднею. Взаємодія фахівців.

Практика (10 годин)

1. Збір анамнезу. Встановлення робочого альянсу. Формування запиту на терапію.

2. Діагностика типу психічного дизонтогенезу. Складання висновку для психіатра.

3. Профілактика та корекція комплексу неповноцінності сім’ї.

4. Психотерапія проживання горя батьками.

5. Психотерапевтична робота з сім’єю і ріднею дитини з особливими освітніми потребами.


ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ БАТЬКІВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (20 годин)

Програма Марії Петрівни Матвєєвої.

Теорія (10 годин)

1. Поняття батьківської компетентності. Чинники, що визначають ефективність функціонування батьків.

2. Стадії розвитку батьківського самосприйняття. Діагностика.

3. Види порушень батьківського функціонування. Гіпо- та гіпер-прояви. Діагностика.

4. Завдання, форми та методи консультування батьків у рамках дитячої психотерапії.

Практика (10 годин)

1. Діагностика стадій розвитку батьківського самосприйняття та порушення батьківського функціонування.

2. Шляхи корекції порушень здатності батьків до регресії.

3. Шляхи корекції порушень здатності батьків поєднувати регресію з дорослою позицією.

4. Шляхи корекції порушень здатності батьків вибудовувати гнучкі рамки з дитиною.

5. Профілактика та корекція емоційного вигорання батьків.

6. Формування навичок побудови емпатійних взаємин з дитиною.


ОПРАЦЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН ОСОБИСТОСТІ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ТЕРАПІЇ ЗА МЕТОДОМ СИМВОЛДРАМИ (30 годин).

Програма Світлани В’ячеславівни Баранової.

Система функціонування батьківської сім’ї як основа формування гендерної ідентичності. Дисфункції батьківської сім’ї, їх діагностика. Мотив «Квітка», авторська модифікація. Діагностика сімейних відносин – «Три дерева».

Особливості протікання «комплексу Едіпа» в формуванні гендерної ідентичності. Роль батька для дівчинки. Роль батька для хлопчика. Роль матері для дівчинки. Роль матері для хлопчика. Роль відносин батьків як партнерів для формування партнерської позиції дитини. Рольова дисфункція. Особливості використання мотивів середнього та вищого ступенів символдрами для опрацювання внутрішньо-сімейних стосунків.

Гендерна ідентичність в системі відносин особистості. Поділ світу на “чоловіків” і “жінок”. “Жіночі” і “чоловічі” казки та міфи – як система гендерних і сімейних відносин. Гендерні відмінності та подібності в системі партнерських відносин. Партнерські відносини та їх дисфункції.

Системна діагностика і використання мотивів символдрами в проблемах системно-сімейних відносин.

Психологія відносин «теща-зять», «свекруха-невістка» в дзеркалі символдрами і OPD (10 годин)

Програма Юлії Миколаївни Ткаченко

1. Одруження / заміжжя як необхідність зміни ідентичності. Конфлікт ідентичності за OPD в нових відносинах.

2. Місце дитячо-батьківських відносин у новій сім’ї та їх  відображення в контексті зміни ідентичності.

3. Мотив «Сім’я за столом».

4. Проблеми адаптації до нових відносин. «Танець проєкцій» і розщеплення.

5. Мотиви: «Зустріч із злою чаклункою», «Зустріч з феєю», «Спляча красуня».

6. Задоволення потреб і нарощування  структурних дефіцитів у терапевтичному просторі – як вихід на новий рівень відносин у сім’ї.


Використання символдрами – методу кататимного переживання образів (КПО) у відновленні сімейної комунікації через психосоматичний симптом (20 годин)

Лариса Генріївна Дорофєєва і Олена Юріївна Богомолова

1. Визначення психосоматичного симптому як порушення комунікації в сімейній системі, яке виражається тілесною мовою одного з членів сім’ї.

2. Розвиток мов комунікації в живій системі «людина – середовище» у філо- та онтогенезі. (Д.Гоулман, Т.Бредбері, Б.вам дер Колк та ін.):

 • тілесна
 • емоційна
 • соціальна.

Опис  кожного з рівнів і мов комунікації в повсякденному житті.

3. Розбір проблемної ситуації клієнта за цими трьома рівнями комунікації.

(Питання для кожного рівня)

4. Опис соматичних скарг клієнта (які, можливо, ще не стали серйозною хворобою) з точки зору порушення його комунікації з собою або з найближчим оточенням (найбільш поширені симптоми: хронічний нежить, головний біль, «спина ниє», «ноги набрякають, як кам’яні», прищі, чиряки,  сіпання м’язів обличчя та ін.).

5. Метафоричні форми – взаємодія в казках з цієї точки зору.

6. Діагностичний ландшафтний образ. Мета – діагностика картини світу клієнта і задоволення його архаїчних потреб для ресурсу до його подальшого просування в своїй проблемі.

7. Аналіз образу з акцентом на персонажах, або предметах, або стихіях та ін., з якими взаємодіяв клієнт в образі; його тілесні відчуття, місце соматичного симптому в ньому. Зв’язок того, що відбувається в образі, з реальними ситуаціями, людьми в реальному житті клієнта.

Малювання як домашнє завдання.

8. Мовчазний образ – демонстрація в групі.

9. Аналіз малюнка: сили, з якими взаємодіє клієнт, простір, розміри простору, межі, його взаємодія з межами, ресурсні та нересурсні місця на малюнку (вони можуть бути іншими, ніж в образі). Де і яких членів сім’ї міг би розташувати клієнт на своєму малюнку.

10. Бесіда з клієнтом про особливості його спілкування в сім’ї з кожним із близьких людей; чи відрізняється мова спілкування з кожним, чи ні. Спонукання клієнта до метапозиції, в тому числі, – за допомогою циркулярних питань.

11. Улюблена казка. Розповідання казки клієнтом з докладними деталями, відчуттями персонажів, з позначенням початку і кінця історії. –  Для занурення в знайомий, освоєний клієнтом простір з чіткими кордонами і опόрами. Вибір улюбленого персонажа з казки і епізоду, уявлення і розвиток його у вигляді образу символдрами.

12. Аналіз образу з акцентом на тілесних відчуттях героя у взаємодіях з іншими персонажами, на нові подробиці, новий досвід.

13. Протагоністський сеанс з мотивом «Улюблена казка».

14. Занурення в тілесні відчуття з мотивом «Улюблена іграшка» – можливість вільно розпоряджатися цією частиною себе: піклуватися, ділитися, заховати, порвати, розламати, подарувати і т.п. Питання: кому подарувати, від кого заховати, з ким разом грати?…

Мовчазний образ.

15. Планування подальшої стратегії роботи та вибір образів – мотивів символдрами – в залежності від конкретних соматичних симптомів і готовності, стану клієнта. (Стратегії підтримки або конфронтації, віддалення – наближення до симптому, занурення у відчуття – вихід у метапозицію, метафоричний погляд і т.ін.)

16. Опис мотивів для психотерапії психосоматичних розладів Е.Вільке: «Мій луг»; «Струмок» або «Озеро»; «Узлісся»; «Квітка»; «Ідеал Я»;  «Будинок»; «Інтроспекція свого тіла» (мандрівка вглиб свого тіла); «Хмарина».


Асоціативні карти в роботі з сім’єю ( 20 годин)

Програма Оксани Миронівни Сапіжак

1. Особливості роботи з асоціативними картами. Можливості їх використання для роботи з сім’єю, подружньою парою та окремими членами сім’ї: допомога в формулюванні запиту і окресленні проблеми; робота з проблемою; робота на перспективу тощо. Поєднання асоціативних карт і символдрами.

2. Практичні вправи з різними колодами асоціативних карт у малих групах.

Перелік вправ, які можуть бути застосовані в роботі з сім’єю та сімейною проблематикою.

 • Сприйняття одне одного, або: Кожен окремо.
 • Я – очима інших членів сім’ї. КРЕАТИВ (САГА, МІФИ, ПЕРСОНА).
 • Ближче знайомство: інші про мене. ПЕРСОНА, ПЕРСОНІТА.
 • Три мої важливі карти.  МІФИ (1001 або  САГА), ЕССО, HABITAT.
 • Виставка. ЕССО.
 • Сімейна єдність.
 • Спільна картина. Робота з власними границями. ЕССО, ТАНДУ, САГА (МІФИ).
 • «Любити – це …» ОН.
 • ЗОГЕНЦІЯ («Психологічне  лото» за Г. Хорном). Колода для роботи з сім’єю або для тренінгу батьківської компетенції.
 • Стосунки у моїй і батьківській сім’ях. ТАНДУ.
 • Групова мандала. ОН.
 • Складання групової історії. САГА, МІФИ.
 • Вечірня казка. МІФИ, 1001, САГА .
 • Підхід до вирішення проблем і криз.
 • Проблема та її вирішення.  Зміна сприйняття. HABITAT.
 • Робота з проблемою методом редукції. СОРЕ, RESILIO.
 • Проблема та її подолання. СОРЕ,RESILIO.
 • Ріст після руйнації. СОРЕ, RESILIO.
 • Роздоріжжя. СОРЕ, RESILIO. Трафарет.
 • Внутрішня тінь («Міст від реальності до мрії»). СОРЕ, RESILIO.
 • Завершення роботи.
 • Віддавати і отримувати. СОРЕ,RESILIO.
 • Подарунки «сусідам». ОН.
 • Подарунки на пам’ять. MORENA.

Дослідження і зміна особистісних, гендерних та сімейних конструктів у процесі психотерапії за методом символдрами (20 годин)

Олена Сергіївна Бистрова

Теорія конструктивізму. Система конструктів. Народження, розвиток, проблеми.

Дослідження образів символдрами – пошук особистісних, гендерних та сімейних конструктів. Способи впливу на конструкти установок з минулого. Лояльність до родових, сімейних конструктів.

Дослідження конструктів в образах символдрами при роботі з дітьми та підлітками.

Теорія наративу. Роль наративів у дослідженні, зміні і новому наповненні конструктів.

Рівні диференціації. Образи символдрами в дослідженні системних сімейних відносин і рівнів диференціації. Роль функціонування в системі відносин і конструктів.

Репрезентативна система. Види, рівні, різновиди, розвиток і дослідження в роботі з образами.

Квадрат цінностей. Дослідження особистісних, гендерних та сімейних цінностей.

Руйнівна сила конструктів у сфері цінностей. Пошук можливостей і способів  впливу на систему конструктів у психотерапії за допомогою методів символдрами


“Сексуальність в сім’ї” 20 годин.

Л.Г.Дорофєєва та  І.В.Іллінська

1. Біологічна сторона сексуальності чоловіка і жінки.

 • Статева конституція і її характеристики.
 •  Репродуктивні відмінності.
 • Чоловічі і жіночі тіла: що ми про них насправді знаємо
 • Особливості сексуального розвитку жінки і чоловіки.

2. Розвиток сексуальності в подружній парі.

 • сексуальне життя подружжя на різних етапах сімейного життя.
 • Психогігієна статевого життя.

3. Дисфункції сексуальних відносин в парі.

 • функціональні розлади
 • психологічні причини дисфункцій
 • терапія пар з проблемами в сексуальних відносинах.

4.Взаємозвязок сексуальності і емоційності. Робота з дисфункційним сексуальним циклом

(Visited 479 times, 1 visits today)
Close