Written by 08:54 Новини

Роз’яснення щодо застосування норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» для психотерапевтів і психологів, які мають приватну практику

Роз’яснення щодо застосування норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» для психотерапевтів і психологів, які мають приватну практику[1]

І. Зміни, що вступили в дію з 16 січня 2021 р.

1. Проведення індивідуальних сеансів з клієнтами.

Загальне правило:  Мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.

Виняток:  На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.

Роз’яснення:

Мовою «за замовчуванням» є українська, це означає, що з новим клієнтом необхідно почати спілкування  українською мовою і лише на його прохання можна перейти на іншу мову.

Обов’язковість фіксації у письмовому вигляді такого прохання законом не передбачено, проте, якщо з клієнтом укладається письмовий контракт, то рекомендуємо зазначити в довільній формі, наприклад: «На прохання клієнта мовою консультацій буде ….»

2. Проведення навчальних семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, зборів тощо та інших публічних заходів.

Загальне правило:  Мовою освітнього процесу в закладах освіти та  мовою публічних заходів є державна мова.

Роз’яснення:

Оскільки навчальні семінари не є частиною освітнього процесу в закладах освіти, то не підпадають під вимогу щодо освітнього процесу.

Щодо інших публічних заходів категорична умова проведення українською мовою стосується лише тих, що організовуються повністю або частково органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними установами, організаціями, а також суб’єктами господарювання, власниками (засновниками, учасниками, акціонерами) яких є держава або територіальна громада незалежно від частки цієї власності. Щодо таких заходів діє вимога: у разі застосування під час публічного заходу іншої мови, ніж державна, його організатор зобов’язаний забезпечити синхронний або послідовний переклад державною мовою, якщо цього вимагає хоча б один учасник публічного заходу.

Хоча ця норма стосується, насамперед, державних і комунальних установ,  а також тих заходів, де є будь-яка частка державного фінансування, рекомендуємо для дотримання вимог закону у випадку проведення іншою мовою, повідомити заздалегідь ( у інформаційних матеріалах) про мову заходу і у реєстраційній формі зазначити, що учасник погоджується на проведення заходу російською мовою і не потребує перекладу.

Інформаційні матеріали, реєстраційні форми, вхідні квитки, запрошення тощо мають бути лише державною мовою.

3. Мова конференцій

Для наукових конференцій можливі лише українська та/або англійська мови проведення.

Для всіх інших публічних заходів, як в  п.2 роз’яснення.

4. Мова рекламних оголошень, публікацій

Загальне правило:  Інформація для загального ознайомлення (оголошення, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується або може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, певних суб’єктів господарювання) подається державною мовою.

Виняток: Вимоги цієї статті не поширюються на інформацію, яка розміщується за допомогою мережі Інтернет.

Роз’яснення:

Друкована, теле- та радіо реклама можливі виключно державною мовою.

Рекламні оголошення і публікації на інтернет-ресурсах можуть здійснюватись будь-якою мовою, якщо для цього ресурсу не передбачене обов’язкове використання державної мови.

Відповідальність за мову розміщеної інформації несе власник інтернет-ресурсу, якщо інше не передбачено договором або законом. Тобто, якщо це Ваша інтернет-сторінка і  Ви надаєте послуги українським споживачам, то див. п. 5.

ІІ. Зміни, що вступлять в дію з 16 липня 2022 р.

5. Веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах

Загальне правило:  Інтернет-представництва (в тому числі веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах) суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні, виконуються державною мовою.

 При наявності іншомовних версій поруч з україномовною, україномовна версія для користувачів в Україні має завантажуватися за замовчуванням. Україномовна версія повинна містити не меншу за обсягом та змістом інформацію, ніж версії іншими мовами.

В інформації про послуги, наданій державною мовою, допускається використання слів, скорочень, абревіатур та позначень англійською мовою та/або з використанням літер латинського та/або грецького алфавітів.

Роз’яснення:

З 16 липня 2022 року всі надавачі послуг в Україні, тобто ті суб’єкти, чия діяльність  зареєстрована в Україні або хто надає послуги споживачам в Україні, зобов’язані свої інтернет-сторінки та професійні сторінки в соцмережах вести державною мовою.

Можуть бути і іншомовні версії інтернет-сторінок, але у обсязі не більшому, за україномовну версію.

Україномовна версія сайту має завантажуватись за замовчуванням, а користувач вже сам може змінити мову сторінки, якщо така опція передбачена.

До 16 липня 2022 року діють перехідні положення і штрафи за жодні порушення не накладаються.


[1] Вимоги для працівників державних та комунальних закладів, закладів освіти чи медичної допомоги, а також при проведенні заходів, фінансування яких здійснюється з державного або місцевого бюджетів відрізняються.

Роз’яснення підготувала для ГО ІРСГП:

Ольга Золотар,д.ю.н., с.н.с.,зав. наук. сектором прав і безпеки людини в інформаційній сфері НДІ інформатики і права НАПрН Украіїни

(Visited 490 times, 1 visits today)
Close