Дворівнева навчальна програма Консультант та Психотерапевт за методом кататимно-імагінативної психотерапії (символдрами)

Структура навчання

Складові програмиКонсультант за методом символдрамиПсихтерапевт за методом символдрами
Теоретична підготовка включає: загальну теорію психотерапії, теорію психоаналізу та глибинно-орієнтованої психології, теоретико-методичну підготовку за методом символдрами .240 годин620 годин
Психіатрична пропедевтика150 годин
Власний психотерапевтичний досвід130 годин (30 годин індивідуальної психотерапії, 100 годин групової психотерапії).200 годин (100 годин індивідуальної психотерапії, 100 годин – групової психотерапії)
Супервізія
-не менше 50-ти годин в одній супервізійній групі з представленням не менше 5 власних випадків
– не менше 5 супервізій власних випадків на індивідуальних супервізіях
На підставі заключення домовленості з супервізорами (груповим та індивідуальним)
не менше 20 випадків власної психотерапевтичної роботи, (не менше 10 випадків – представлених на індивідуальних супервізіях і не менше 10 – представлених на групових супервізіях),
і 200 годин групових супервізій, з яких
-не менше 50-ти годин в одній супервізійній групі з представленням не менше 5 власних випадків
-до 150 годин студент може набирати у різних супервізорів та супервізійних групах
Підсумкова роботаПрезентація власної роботи в якості консультанта по методу символдрами на сертифікаційному семінарі. Письмова контрольна робота. Підсумкова дипломна робота

Навчально-методичні семінари:

Семінари для кваліфікації «Консультант за методом символдрами» (140 годин).

A. Навчально-практичний семінар основного ступеня символдрами. Вступ до символдрами. Теорія та практика. 60 акад. год.
В. Навчально-практичний семінар основного ступеня символдрами. Інтеграція. Ресурси. Стосунки. Глибинне пропрацювання. 60 акад. год.
E1. Етичний кодекс психотерапевтичної практики. Етичний кодекс Громадської організації «Інститут розвитку символдрами та глибинної психології (ІРСГП)». 10 акад. год.
E2. Основи глибинно-психологічної символіки і методології символдрами. 10 акад. год.

Семінари для кваліфікації «Психотерапевт за методом символдрами (120 годин).
С. Навчально-практичний семінар середнього ступеня символдрами. Конфронтаційні техніки супроводу мотивів. 60 акад. год.

D. Навчально-практичний семінар вищого ступеня символдрами. Асоціативний метод. 60 акад. год.


Теоретичні семінари:

Теоретичні семінари для кваліфікації «Консультант за методом символдрами » (100 годин).

Т1. «Вступ до психотерапевтичної практики. Основи психотерапевтичного процесу. Психотерапевтичний сеттінг».  20 акад. год.
Т3. «Вступ до психоаналітичної діагностики». 20 акад. год.
К1. «Символдрама в коучингу» 20 акад.годин
К2. «Техніки короткострокового консультування у символдрамі» 40 акад. годин

Теоретичні семінари для кваліфікації «Психотерапевт за методом символдрами» (260 годин)

Т2. «Психоаналітичні теорії розвитку. Теорія прив’язаності».  40 акад. год.
Т4. «Теорія об’єктних стосунків». 20 акад. год.
Т5. «Вступ до аналітичної психології К. Г. Юнга». 20 акад. год.
Т6. «Робота з перенесенням і контрперенесенням в аналітичному процесі та символдрамі. Робота з опором».  20 акад. год.
Т7. «Діагностика за ОРD-2».  60 акад. год.
Т8. «Психоаналітична теорія та інтерпретація сновидінь».  20 акад. год.
Т9. «Теорія і практика групової психотерапії в символдрамі».  20 акад. год.
Т10. «Неврози. Клінічні та психоаналітичні аспекти». 20 акад. год.
Т11. «Психосоматичні захворювання. Клінічні та психоаналітичні аспекти». 20 акад. год.
Т12. «Психоаналіз психічної травми. Кататимно-імагінативна психотерапія наслідків психічної травми».  20 акад. год.

Т13. «Межові розлади особистості. Психози». 20 акад. год.
Т14. «Психоаналітичні уявлення про нарцисизм. Кататимно-імагінативна психотерапія нарцистичних розладів».  20 акад. год.
Т15. «Міфи, казки і фантазії». 20 акад. год.


ТЕМАТИКА СЕМІНАРІВ

А. Навчально-практичний семінар основного ступеня символдрами

«Вступ до символдрами. Теорія та практика» (60 акад. годин)

 1. Х.Льойнер. Історія створення методу символдрами(СД). Історичні аспекти роботи з όбразами. Асклепіарії. Робер Дезуаль та його досвід роботи.
 2. Відмінності методу символдрами від інших напрямів психотерапії.
 3. Особливості СД та процесу імагінації.
 4. Покази та протипокази.
 5. Три ступені СД, стандартні мотиви і режисерські принципи.
 6. Структура сеансу за методом СД.
 7. Техніки релаксації. Цілі та способи проведення.
 8. Тест-мотив «Квітка». Малюнок.
 9. Робота з малюнком. Основні моменти інтерпретації.
 10. 6-крокова техніка інтерпретації малюнків.
 11. Мотив «Луг». Протагоністський сеанс. Робота в малих групах. Малюнки. Аналіз роботи груп.
 12. Мотив «Струмок». Протагоністський сеанс. Робота в малих групах. Малюнки. Аналіз роботи груп.
 13. Три ефекти СД. Задоволення архаїчних потреб.
 14. Психотерапевтичні техніки в символдрамі та вибір мотиву.
 15. Мотив «Гора». Протагоністський сеанс. Робота в малих групах. Малюнки. Аналіз роботи груп.
 16. Мотив «Будинок». Протагоністський сеанс. Робота в малих групах. Малюнки. Аналіз роботи груп.
 17. Поняття інтроєкту. Мотив «Узлісся». Протагоністський сеанс. Робота в малих групах. Малюнки. Аналіз роботи груп.
 18. Супервізії та їх значення в підготовці психотерапевтів. Представлення випадку на супервізію. Протокол випадку. Облік супервізій. Приклад супервізії (випадок з практики психотерапевта).
 19. Пропрацювання протективного супроводу ведення по образу. Встановлення терапевтичних стосунків. Робочий альянс і рамки терапії.

В. Навчально-практичний семінар основного ступеня символдрами

«Інтеграція. Ресурси. Стосунки. Глибинне пропрацювання» (60 акад. годин)

 1. Робота з ресурсом. Мовчазний мотив «Джерело сил».
 2. Ресурсні мотиви: «Місце сили», «Мій луг», «Місце, де тобі добре». Факультативні мотиви: «Купіль», «Цілюща ванна», «Оаза», «Прекрасна квітка» тощо. Протагоністські сеанси. Робота в малих групах (на вибір). Малюнки. Аналіз роботи груп.
 3. Інтегративні мотиви. Мотив «Спорудження будинку». Протагоністський сеанс. Робота в малих групах. Малюнки. Аналіз роботи груп.
 4. Архетип Великої Матері. Ініціація та її роль. Типи неініційованих осіб обидвох статей.
 5. Робота з чоловічою та жіночою ідентичністю.
 6. Мотиви «Посудина» і «Меч». Протагоністські сеанси. Робота в малих групах (мотиви «Посудина» або «Меч» – на вибір). Аналіз роботи малих груп з мотивами статевої ідентичності і зрілості.
 7. Мотиви «Старовинна гончарна майстерня», «Старовинна кузня». Протагоністські сеанси. Робота в малих групах (на вибір). Малюнки. Аналіз роботи груп.
 8. Мотиви для роботи з темами ресурсів роду і предків: «Місце сили вашого Роду», «Бабусин подарунок». Протагоністський сеанс. Робота в малих групах (на вибір). Малюнки. Аналіз роботи груп.
 9. Робота з партнерською парою. Опитувальник для пар за Р.Кемпом.
 10. Мотив «Озеро». Протагоністський сеанс.
 11. Мотив «Тварини. Рослини. Камені». Протагоністський сеанс. Робота в малих групах: мотив «Тварини. Рослини. Камені». Аналіз роботи малих груп.
 12. Факультативний мотив «Два береги». Мовчазний мотив. Аналіз мотиву і малюнка – на вибір.
 13. Можливості поєднання СД з іншими методами і техніками (кататимними предметами, асоціативними картами та ін.).
 14. Робота з парою «Дитина – хтось з батьків». Мотив «Тварини, які ходять одна до одної в гості». Протагоністський сеанс.
 15. Робота в 2 малих групах: мотиви «Озеро» і «Тварини, які ходять одна до одної в гості» – на вибір. Аналіз роботи малих груп.
 16. Робота з дітьми та підлітками. Мотиви: «М’яч», «Кімната моєї мрії» «Автомобіль, який у мене буде», «Я через 10 років».
 17. Методика Гюнтера Хорна «Три дерева».
 18. Мовчазний мотив «Тінь» («Людина, яка зриває яблуко»). Короткий аналіз мотиву і малюнків.

С. Навчально-практичний семінар середнього ступеня символдрами

«Конфронтаційні техніки супроводу мотивів» (60 акад. год.)

 1. Техніки символдрами середнього ступеня: конфронтація символів, підсилення конфлікту, фокусування на темі конфлікту, «контакт очі в очі».
 2. Мотив «Ім’я особи тої ж статі». Робота з проблемами ідентифікації, Над-Я та інтеграції особистості. Протагоністський сеанс. Робота в малих групах. Малюнки. Аналіз роботи груп.
 3. Мотив «Значуща особа». Уявлення значущої особи в реальному вигляді та в символічній формі. Протагоністський сеанс (два варіанти: уявлення значущої особи в реальному вигляді або уявлення себе значущою особою). Робота в малих групах. Малюнки. Аналіз роботи груп.
 4. Мотиви «Корова» і «Слон» як символічні образи матері і батька. Два протагоністські сеанси. Робота в малих групах із значущою особою. Малюнки. Аналіз роботи груп.
 5. Робота з сексуальністю в символдрамі. Фази розвитку лібідо за Васильченком. Ознаки зрілої сексуальності за П.Куттером. Опитувальник сексуальності. Мотив «Лицарський турнір». Протагоністський сеанс.
 6. Блок мотивів для роботи з сексуальною проблематикою: «Червона лавка», (факультативно «Автостоп» – для жінок; «Кущ троянд» – варіанти для чоловіків і для жінок). Протагоністські сеанси. Робота в малих групах (на вибір). Малюнки. Аналіз роботи груп.
 7. Факультативний мотив «Відьма». Протагоністський сеанс. Робота в малих групах. Малюнки. Аналіз роботи груп.
 8. Блок мотивів для роботи з проблемами агресивності: «Лев» і «Дика кішка». Протагоністські сеанси. Робота в малих групах (на вибір). Малюнки. Аналіз роботи груп.
 9. Блок мотивів для роботи з проблемами репродуктивної функції. Мотив «Дика кабаниха».
 10. Мотив «Плодове дерево». Протагоністський сеанс. Робота в малих групах. Малюнки. Аналіз роботи груп.

D. Навчально-практичний семінар вищого ступеня символдрами

Ассоціативний метод (60 акад. годин)

 1. Історія створення асоціативного методу. Його можливості і переваги. Покази і протипокази до його застосування. Метод вільних асоціацій класичного психоаналізу та асоціативний метод символдрами: спільне і відмінне. 4 основні символдраматичні стилі ведення клієнта по образу: навчальний, протективний, конфронтаційний, асоціативний. Стиль ведення клієнта по образу відповідно до принципів нульового структурування. Порівняння принципів роботи із стандартними мотивами та асоціативного методу.
 2. Мотив «Ландшафт, який відповідає вашому актуальному настрою (стану)». Протагоністський сеанс та його аналіз. Робота в малих групах. Малюнки. Аналіз роботи груп.
 3. Форми протікання асоціативного процесу за Х.Льойнером: казково-лірична; асоціативні пасажі, що віднаходять конфліктний матеріал; асоціативні пасажі із спонтанною віковою регресією; вербально-асоціативні «відхилення»; фрагментована форма протікання образних асоціацій; сприяння асоціативному розкриттю особистості. Клінічні приклади.
 4. Вербально-асоціативні «відхилення» від уявляння образів, їх особливості, види і способи роботи з ними.
 5. Вихід на конфліктну тему. Мотив «Уявити будь-що, що уявиться». Протагоністський сеанс та його аналіз. Робота в малих групах. Малюнки. Аналіз роботи груп.
 6. Особливості роботи з віковою регресією. Розгортання асоціативних векторів: тематичний вектор; вектор часових координат (робота з минулим, теперішнім і майбутнім). Модифікація асоціативного методу – спостереження за поведінкою. Поетапна робота з віковою регресією за Гюнтером Хорном. Протагоністський сеанс. Аналіз.
 7. Список мотивів, один з яких кожна мала група («клієнт») повинна сама вибрати і пропрацювати. Робота в малих групах. Малюнки. Аналіз роботи груп.
 8. Мотиви вищого ступеня: 1) «Печера» (внутрішньоутробна символіка; опрацювання пренатальної, натальної і постнатальної проблематики); 2) «Отвір на болоті» (анальна проблематика, опрацювання анально-едіпальних переживань; ставлення до бруду); 3) «Вулкан» (пропрацювання теми агресії; анальна проблематика); 4) «Фоліант», або «Старовинна книга».
 9. Психотерапевтичні інтервенції. Поняття «інтервенція» в психотерапії. Загальнотерапевтичні інтервенції. Техніки рефлексивного слухання. Техніки ставлення запитань. П’ять базових технік психотерапії: сугестія, абреакція, маніпуляція, роз’яснення, інтерпретація. Два типи інсайту. Поняття психоаналітичної нейтральності. Інтерпретація як процес психотерапії. Способи отримання і опрацювання інформації. Вільні асоціації – фундаментальне правило психоаналізу. Форми запитань у психоаналітичній практиці: фактичні, Его-орієнтовані, об’єкт-орієнтовані. Его-синтонне і Его-дистонне приєднання. Мовчання. Знайомство з техніками роботи з аналітичним матеріалом: слухання, прояснення, конфронтація, інтерпретація, аналітичне опрацювання. 
 10. Інтерпретація в психоаналізі та символдрамі. Поняття «інтерпретація». Типи інтерпретацій. Специфіка інтерпретації при різних структурних рівнях розвитку особистості.
 11. Типи інтервенцій у символдрамі. Інструкції, що структурують рамку імагінації. Інтервенції, які супроводжують входження в імагінацію. Інтервенції, що регулюють конфлікт, і підтримуючі інтервенції, – їх взаємозв’язок.
 12. Мовчазний прощальний мотив.
 13. Завершення семінару. Підведення підсумків семінару D і практичних семінарів загалом.

Література

 1. Барке У., Нор К. Кататимно-имагинативная психотерапия: Учебное пособие по работе с имагинациями в психодинамической психотерапии. /Пер. с нем.- М.: Когито-Центр, 2019. -397с.
 2. Габбард Глен, Лестер Эва. Психоаналитические границы и их нарушения.- М.: Независимая фирма «Класс», 2014.
 3. Гринсон Р. Техника и практика психоанализа. – Воронеж: НПО «МОДЭК», – 1994. – 491 с.
 4. Дэр К., Холдер А., Сандлер Дж. Пациент и психоаналитик: основы психоаналитического процесса. – Воронеж: НПО «МОДЭК», -1993. – 176 с.
 5. Жиловська Т.Л., Обухов Козаровицький Я.Л. Символдрама: теорія і практика: Навч.посіб. 2-ге видання, виправлене і доповнене / Т.Л. Жиловська, Я.Л. Обухов Козаровицький.  – Хмельницький: ХНУ, 2020. – 269 с.
 6. Кататимно-имагинативная психотерапия как психодинамическая образная психотерапия: Сборник статей / Под ред. Садальской Е.В. –Вып. 1. – М.: Издательский дом «Атмосфера», 2008.
 7. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.
 8. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М.: «Академический проект», 1999.
 9. Лёйнер Х. Кататимное переживание образов. Основная ступень. Введение в психотерапию с использованием техники сновидений наяву. Семинар. — Пер. с нем. Я.Л. Обухов. — Нижний Новгород: Эйдос, 2015. — 252 стр.
 10. Лютова-Робертс Е. К. Тренинг начинающего консультанта: ведение доверительной беседы.
 11. Обухов Я. Л. Символдрама: Введение в основную ступень. — Ростов-на-Дону: ООО «Мини Тайп», 2005.
 12. Обухов Я. Л. Символдрама: Кататимно-имагинативная психотерапия детей и подростков. — М.: «Эйдос» 1997.
 13. Обухов Я. Основи символдрами: Вступ до основного ступеня. — К.: Главник, 2007.— 112 с.
 14. Современный психоанализ, Т. 1. Теория: /Пер. с англ./Общ. ред. А.В. Казанской, — М.: Изд.  группа «Прогресс» — «Литера», Издательство Агентства «Яхтсмен», 1996. — 576 с.
 15. Ульманн Г. Вступ до кататимно-імагінативної психотерапії. / Пер з нім. Н.Богатиренко. – Жовква: Місіонер, 2020.-123 с.
 16. Хенниг Х., Фикенчер Е., Барке У., Розендаль. Отношения и терапевтические имагинации. Кататимно-имагинативная психотерапия как психодинамический процесс. 2010.
 17. Ялом И. Дар психотерапии / Пер. с англ. Ф. Прокофьева. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 352 с.
 18. IPA INTER-REGIONAL ENCYCLOPEDIC DICTIONARY OF PSYCHOANALYSIS https://www.ipa.world/IPA/en/en/Encyclopedic_Dictionary/English/Home.aspx

E1. Етичний кодекс психотерапевтичної практики. Етичний кодекс Громадської організації «Інститут розвитку символдрами та глибинної психології» (ІРСГП) (10 акад. год.)

 1. Теорія етики, напрямки. Утилітаризм, консеквенціалізм, етика Канта, деонтологія.
 2. Приклади етичних дилем.
 3. Ознайомлення, співставлення, обговорення етичних кодексів ГО ІРСГП, УСП, МТКПО.
 4. Обговорення власних прикладів учасників семінару.
 5. Етичні норми в психодинамічній психотерапії. Специфіка етичних вимог.
 6. Типи особистості психотерапевтів, які порушили рамки в психотерапевтичних відносинах.
 7. Ознаки розмивання рамок. Розігрування в контрперенесенні.
 8. Принципи поведінки КІП-терапевта на різних етапах стосунків з пацієнтом.
 9. Етичні аспекти відносин у професійних спільнотах.

Література:

Габбард Глен, Лестер Эва. Психоаналитические границы и их нарушения.- М.: Независимая фирма «Класс», 2014.

E2.  Основи глибинно-психологічної символіки і методології символдрами (10 акад. год.)

 1. Глибинно-психологічна символіка. Символ у культурі, психології. Розвиток здатності до символоутворення в онтогенезі.
 2. Символ і символіка в глибинній психології, психоаналізі та символдрамі.
 3. Символіка кольорів і чисел. Методи інтерпретації символів.
 4. Імагінація в психології, психотерапії та символдрамі.
 5. Основні елементи кататимно-імагінативної психотерапії.
 6. Імагінація, уява, фантазія.
 7. Афекти, емоції, почуття і всі органи чуття.
 8. Стосунки, діалог, транс.
 9. Символи, метафори та історії.
 10. Кататимна імагінація як інтегроване ціле
 11. Наукові основи символдрами.
 12. Методологія символдрами.
 13. Покази і  протипокази до застосування символдрами.
 14. Регресія як основний діючий прийом символдрами.
 15. Концепція динамічної проекції в символдрамі.

Література:

 1. Лёйнер Х. Кататимное переживание образов. Основная ступень. Введение в психотерапию с использованием техники сновидений наяву. Семинар. / Пер. с нем. Я.Л. Обухов. — Нижний Новгород: Эйдос, 2015. — 252 с.
 2. Ульманн Г. Вступ до кататимно-імагінативної психотерапії / Пер. З нім. Н.Богатиренко. – Жовква : Місіонер, 2020. – 123 с.
 3. Ханна Сигал. Заметки о формировании символа. – http://appsib.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
 4. Klein M. The importance of symbol formation in the development of the ego’ [Кляйн, М. Значение символообразования в развитии эго // Кляйн М. Психоаналитические труды. Ижевск, 2007. Т. II.
 5. Sachsse, U., Imruck, B.H., & Bahrke, U. (2016). Evaluation ambulanter Behandlungen mit Katathym Imaginativer Psychotherapie KIP. – https://drive.google.com/drive/folders/1LsiPtCIn2HX5O772ZfMQi8UtwRhdtST4
 6. Sell, C., Möller, H., & Taubner, S. (2017, February 20). Effectiveness of Integrative Imagery- and Trance-Based Psychodynamic Therapies: Guided Imagery Psychotherapy and Hypnopsychotherapy. Journal of Psychotherapy Integration. Advance online publication.
 7. Suler, J. R. (1989). Mental imagery in psychoanalytic treatment. Psychoanalytic Psychology, 6(3), 343-366.
 8. Tumor patients in psychodynamic psychotherapy including daydreaming: Can imagery enhance primary process and positive emotions? Psychotherapy Research, July 2008; 18(4): 444453

Т1. Вступ до психотерапевтичної практики. Основи психотерапевтичного процесу. Психотерапевтичний сеттінг  (20 акад. год.)

 1. Психотерапія: загальна характеристика галузі. Галузі психотерапії.
 2. Психотерапія – психокорекція – психологічне консультування: порівняльний аналіз. Історія становлення психотерапії, динаміка змін. Напрямки психотерапії та їх специфіка.
 3. Види скарг. Формування психотерапевтичного запиту.
 4. Початок психотерапії. Перший контакт з пацієнтом. Первинне інтерв’ю (цілі, зміст).
 5. Уявлення пацієнта про свої проблеми. Уявлення пацієнта про психоаналітичну психотерапію.
 6. Оцінка перспектив робочого альянсу – тривалість і підсумки первинного інтерв’ю. Первинне пред’явлення пацієнтом проблеми («скарга»). Найтиповіші форми скарг.
 7. Психотерапевтичний сеттінг. «Сеттінг» – визначення поняття. Зовнішній сеттінг. Внутрішній сеттінг. Інформована згода.
 8. Психотерапевтичний контракт: питання оплати, частота і тривалість зустрічей, позиція пацієнта.
 9. Ставлення до термінів психотерапії та критеріїв її успішності, телефонні контакти і відносини за рамками терапевтичного процесу.
 10. Психотерапевтичний (робочий) альянс.
 11. Навчання та інформування пацієнта. У що пацієнт повинен бути посвячений.
 12. Труднощі початку психотерапії з різними категоріями пацієнтів.

Література:

 1. Александров А. А. Современная психотерапия: курс лекций. – СПб, 1997. — 335с.
 2. Бурлачук Л., Кочарян А. , Жидко М. Психотерапия: Учебник для вузов. 2-е изд., стереотип. — СПб.: Питер, 2007. — 480 с.
 3. Групповая психотерапия / Под ред. Б. Д. Карвасарского и С. Ледера — М: Медицина,  1990.— 384 с.
 4. Методы современной психотерапии: Учебное пособие. Составители Л.М. Кроль, Е.А. Пуртова. М.: Независимая фирма “Класс”, 2000. — 480 с.
 5. Психотерапія – нова наука про людину. / За редакцією Альфреда Пріца. – Пер. з нім. Прохасько Ю. – Львів: ІНВП “Електрон”. – 1998. – 392 с.
 6. Психотерапия: учебник / под ред.Б.Д. Карвасарского.- СПб: Питер, 2007. – 672с.
 7. Романин А.Н. Основы психотерапии: Учеб. пособие для студ. ВУЗов – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 208 с.
 8. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика: М.: Прогресс, 1990. — 368 с.
 9. Хайгл-Эверс А., Хайгл Ф., Oтт Ю., Рюгер У. Базисное руководство по психотерапии. – СПб, 2001. 720с.
 10. Браун Д., Педдер Дж. Введение в психотерапию: Принципы и практика психодинамики, – М.: Независимая фирма “Класс”, 1998. – 224 с.
 11. Гулдинг М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения. Теория и практика. – М.: Независимая фирма «Класс», 1997. –  288с.
 12. Кернберг О. Отношения любви: Норма и патология. – М.: Класс, 2000. – 256 с.
 13. Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. Пациент и психоаналитик: основы психоаналитического процесса. – Воронеж, 1993
 14. Томэ Г., Кэхеле X. Современный психоанализ: исследования. – СПб, 2001.
 15. Урсано Р., Зонненберг С., Лазар Ц. Психодинамическая психотерапия – М., 1992. – 158с.

Т2. Психоаналітичні теорії розвитку (40 акад. год.)

 1. Класична психоаналітична теорія З. Фройда. Витоки теорії Фройда. Ідея динамічного позасвідомого. Екскурс у роботу сновидінь. Базові концепції психоаналізу. Психічний апарат. Психодинамічний, економічний та топографічний принципи роботи психічного апарату.
 2. І та ІІ топіка. Первинний та вторинний процеси.
 3. Констеляція психічного конфлікту. Психосексуальний розвиток. Точки фіксації. Захисна діяльність. Здорова особистість. Трансферентні та нарцистичні неврози.
 4. Практична частина: мотив «Дерево» – за Гюнтером Хорном.
 5. Мотиви для опрацювання динаміки стадій (джерело: школа символдрами дітей і підлітків, Герда Гантер).
 6. А.Адлер – індивідуальна психологія.
 7. Его-психологія.
 8. А. Фройд – психологія Я. Функції захисних механізмів, ґенезисна класифікація захисних механізмів. Характеристика захисних механізмів.
 9. Ерік Еріксон: життєвий і творчий шлях. Теорія Еріка Еріксона. Вісім стадій психосоціального розвитку. Практична частина: мотив «Мати – дитя» (діагностика і опрацювання ранніх відносин «мати-дитя»).
 10. Британська школа. М. Кляйн. Теорія об’єктних стосунків М.Кляйн. Внутрішній світ немовляти. Інтроєкція та проєкція. Едипова ситуація в немовляцтві. Депресивна позиція. Параноїдно-шизоїдна позиція та проєктивна ідентифікація. Інтроєктивна ідентифікація. Маніакальні захисти проти депресивного болю. Заздрість. Розвиток після року. Витіснення. Горювання і формування символізації.
 11. Клінічні розбори. Відображення в образах і малюнках клієнтів феноменів раннього розвитку: розщеплення, агресія, заздрість, ранні стадії Едіпового комплексу М. Кляйн.
 12. Група «незалежних», їх внесок у психоаналіз. Д. Віннікотт: психологічні чинники розвитку дитини, процес персоналізації, нормальна агресивність, перехідний об’єкт, становлення справжнього Я.
 13. Мотив «Тварина і її дитинча».
 14. Теорія сепарації-індивідуації М.Малер. Огляд стадій розвитку за М.Малер. Переживання, поведінка та комплекси на стадії повторного зближення. Порушення процесу сепарації – індивідуації. Симбіотичність та її маніфестації. Обсерваційні студії. Документальний фільм «Психологічне народження людського немовляти» – про дослідження М. Малер. Обговорення або самостійний перегляд.
 15. Х. Кохут: Селф-психологія. Нормальний нарцисизм, Селф-об’єкти, формування біполярної самості. Чинники нарцистичних розладів. Типи нарцистичного перенесення у психотерапії.
 16. Теорія У. Біона. Історія життя. Протопсихічна система, Альфа- і бета-елементи психіки. Контейнування. Захисні механізми немовляти. Формування мислення. Проєктивна ідентифікація. Психотичні і непсихотичні частини психіки. Формування психотичної особистості і стратегія терапії.

Література:

 1. Андерсон Р. Клинические лекции по Кляйн и Биону. – М.: Когито-Центр, 2012. — 192 с.
 2. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей. — 2-е изд. — М.: Академический проект, 2006. — 240 с.
 3. Винникотт Д.В. Теория родительско-младенческих отношений // Журнал практической психологии и психоанализа. – 2005. – № 2. – Режим доступа к журн.: http://psyjournal.ru/j3p/all.php.
 4. Виттельс Ф. Фрейд: его личность, учение и школа / Ф. Виттельс. – Ленинград, 1991.- 196 с.
 5. Гринберг Л. Введение в работы Биона. — М.: «Когито-Центр», 2007.
 6. Кляйн М. Заметки о некоторых шизоидных механизмах // Психоанализ в развитии: Сб. переводов. — Екатеринбург: Деловая книга, 1998. – 312 с.
 7. Кохут Х. Восстановление самости. – М.: Когито-Центр, 2002.
 8. Куттер П. Современный психоанализ. Введение в психологию бессознательных процессов. – С.-Пб., 1997 (на http://www.lib.ru/PSIHO/KUTTER/psihoanaliz.txt_with-big-pictures.html)
 9. Лапланш Ж. Словарь по психоанализу / Ж. Лапланш, Ж.-Б. Понталис. – М.: Высшая школа, 1996. – 623 с.
 10. Малер М., Мак-Девитт Дж. Б. Процесс сепарации-индивидуации и формирование личности // Журнал практической психологи и психоанализа. – 2005. – № 2. – Режим доступа к журн.: http://psyjournal.ru/j3p/all.php.
 11. Малер Маргарет, Пайн Фред, Бергман Анни. Психологическое рождение человеческого младенца: Симбиоз и индивидуация. – М.: Когито-Центр, 2011.
 12. Ризенберг Р. Творчество Мелани Кляйн // Энциклопедия глубинной психологии; Т. 3 / Под ред. А.М. Боровикова. – М.: МGМ – Interna, 2002. – сс. 84-124.
 13. Тайсон Ф. Психоаналитические теории развития / Ф.Тайсон, Р. Тайсон. – Екатеринбург: Деловая книга. – 1998. – 528 с.
 14. Кохут Х. Анализ самости: Систематический подход к лечению нарциссических нарушении личности / Пер. с англ. – М.: Когито-Центр», 2003.

Т3. Вступ до психоаналітичної діагностики (20 акад. годин)

 1. Складові елементи особистості. Темперамент, характер, ідентичність, цінності, пізнавальні здібності.
 2. Захисні механізми психіки. Загальний огляд. Способи класифікації захисних механізмів. Примітивні ЗМ. Зрілі ЗМ.
 3. Критерії невротичної, межової та психотичної структури особистості.
 4. Структурне інтерв’ю за О.Кернбергом.
 5. Шизоїдні особистості. Параноїдні особистості.
 6. Депресивні і маніакальні особистості.
 7. Мазохістичні особистості.
 8. Обсесивні і компульсивні особистості.
 9. Шизоїдні, нарцистичні і антисоціальні особистості.
 10. Істеричні та гістріонні особистості.
 11. Дисоціативні особистості.

Література:

 1. Гантрип Г. Шизоидные явления, объектные отношения и самость – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2010. — 664 с.
 2. Голдсмит Г.Н. Подходы к лечению нарциссических расстройств: Кохут и Кернберг.
 3. Кернберг О.Ф. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях/Пер. с англ. А.Ф. Ускова. – М.: Независимая фирма «Класс», 1998. 368 с.
 4. Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства: Стратегии психотерапии/Пер. с англ. М.И. Завалова. — М.: Независимая фирма «Класс», 2000. — 464 с.
 5. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе / Пер. с англ. — М.: Независимая фирма «Класс», 2001. — 480 с.
 6. Риман Ф. Шизоидная личность и любовь. / Фриц Риман. Шизоидные личности. Шизоидная личность и любовь //Риман Ф. Основные формы страха: исследование в области глубинной психологии/ Пер. с нем. Э.Л. Гушанского. Изд. 3-е. – М.: Алетейя, 2000. – сс. 31-49.
 7. Фрейд А. Психология «я» и защитные механизмы. — М., 1993.
 8. Шварц-Салант Н. Нарциссизм и трансформация личности. Психология нарциссических расстройств личности. — М.: Независимая фирма «Класс», 2007. – 296 стр.

Т4. Теорія об’єктних стосунків. Теорія прив’язаності   (20 акад. год.)

 1. Розвиток об’єктних стосунків у теорії Фройда. Основні положення теорій М. Кляйн, Анни Фройд, Джона Боулбі. Британська школа (Балінт, Фейербейрн, Гантріп, Віннікотт).
 2. Его-психологи (Х. Кохут, О. Кернберг, М. Малер, Д. Штерн).
 3. Розвиток об’єктних стосунків:
 4. стадія первинних взаємодій: фізіологічна прелюдія до об’єктних стосунків (0-2 міс.);
 5. стадія початку діалогу (2 міс.);
 6. стадія сепарації-індивідуації;
 7. стадія тріадних об’єктних стосунків.
 8. Об’єктні стосунки в латентному періоді
 9. Об’єктні стосунки в підлітковому періоді.
 10. Практична частина: розбір кейсів – з опорою на теорію об’єктних стосунків.
 11. Теорія прив’язаності. Джон Боулбі. Біографія. Передумови. Основні положення теорії прив’язаності. Фази розвитку прив’язаності. Типи прив’язаності. Експеримент «Дивна ситуація» Мері Ейнсворт. Документальний фільм «Джон».

Література:

 1. Боулби Д. Привязанность / Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. статья ГВ. Бурменской. – М.: Гардарики, 2003. – 480 с.
 2. Боулби Д. Создание и разрушение эмоциональных связей / Пер. с англ. В.В. Старовойтова —2-е изд. — М.: Академический Проект, 2004.— 232 с. — (Руководство практического психолога).
 3. Бриш К. Терапия нарушений привязанности. От теории к практике / Карл Бриш. – Пер. с нем. – М.: Когито-Центр, 2012. – 316 с.
 4. Кернберг О. Отношения любви. Норма и патология / Отто Ф. Кернберг., 2004. – 256 с. – (Библиотека психологии и психотерапии; вип. 76).
 5. Кляйн М. Зависть и благодарность и другие роботи 1955-1963 / Мелани Кляйн., 2010. – 320 с. – (Психоаналитические труди.; т. 6).
 6. Кляйн М. Развитие одного ребенка. Работы 1920-1928 гг./ Мелани Кляйн., 2007. – 374 с. – (Психоаналитические труди.; т. 1).
 7. Развитие в психоанализе / [М. Кляйн, С. Айзекс, Д. Райвери та ін.]. – Москва, 2001. – 512 с. – (Академический проект).
 8. Bowlby J. A Secure Base / John Bowlby. – London, 2005. – 224 p. – (Routledge). – (Behavioral Sciences; ed. 1).
 9. Knight R. The Process of Attachment and Autonomy in Latency and Adolescence. Longitudinal study of Ten Children/ R.Knight // Psychoanalytic Study of the Child. – 2005. – 60. – р.178-210.
 10. Roy F. Baumeister, Karen Dale, and Kristin L. Sommer Freudian Defense Mechanisms and Empirical Findings in Modern Social Psychology: Reaction Formation, Projection, Displacement, Undoing, Isolation, Sublimation, and Denial. Journal of Personality 66:6, December 1998. P 90-92.
 11. Sternberg, R. Triangulating Love / Robert J. Sternberg., 2007. – 332 p. 35. WISDOM, J. O. Testing an interpretation within a session. International Journal of Psycho-Analysis, 48., 1967. – p. 52.

Т5. Вступ до аналітичної психології К. Г. Юнга (20 акад. год.)

 1. Історія життя К.Г.Юнга.
 2. Психоаналіз і аналітична психологія: подібності та відмінності.
 3. Роль особистісних особливостей З. Фройда і К.Г. Юнга і специфіка їх взаємовідносин.
 4. Поняття архетипу. Архетип і комплекс, основні архетипічні образи.
 5. Мотиви. Аніма і Анімус у психіці пацієнта.
 6. Архетип Тварини. Вправа «Зустріч з твариною».
 7. Відщеплення комплексу. Асоціативний експеримент. Робота в парах. Аналіз роботи в групі.
 8. Структури ідентичності: Его і Тінь. Маскотерапія: створення та аналіз в групі. Вправа «Чудовисько в темниці» – робота з Тінню.
 9. Особисте і колективне несвідоме. Самість. Метод «Мандали». Малювання та імагінація з мандалою.
 10. Практичні методи аналітичної психології. Активна уява.

Література:

 1. Лейбин В.М. (сост.). Карл Густав Юнг. Аналитическая психология и психотерапия: Хрестоматия. — СПб.: Питер, 2001. — 512 с.
 2. Нойманн Эрих. Великая Мать. – М.: Добросвет, 2014. — 410 с.
 3. Юнг Карл. Аналитическая психология. Тэвистокские лекции. – СПб.: Кентавр, 1994. — 41 с.
 4. Юнг Карл Густав. Человек и его символы / Пер. И.Н. Сиренко, С.Н. Сиренко, Н.А. Сиренко. — М.: Медков С. Б.: Серебряные нити, 2016. — 352 с.

Т6. Робота з перенесенням і контрперенесенням в аналітичному процесі та символдрамі.

Робота з опором (20 акад. год)

 1. Історичні передумови появи перенесення в психоаналізі.
 2. Ставлення до перенесення у різних психоаналітиків.
 3. Визначення перенесення і його характеристики.
 4. Ознаки перенесення у психотерапії.
 5. Загальні і специфічні реакції перенесення.
 6. Класифікації перенесення.
 7. Правила роботи з перенесенням.
 8. Еротичне та еротизоване перенесення.
 9. Порушення сексуальних кордонів: причини і наслідки.
 10. Робота з перенесенням.
 11. Інтерсуб’єктивний підхід у розумінні перенесення.
 12. Види перенесення і ознаки перенесення у психотерапії за методом символдрами. Як у мотивах символдрами проявляється перенесення;
 13. Методи опрацювання перенесення.
 14. Зцілення або поліпшення стану через розуміння і позитивний досвід стосунків.
 15. Центральна тема конфліктних стосунків за L. Luborsky і робота з перенесенням і контрперенесенням.
 16. Види і джерела опору.
 17. Робота з опором у психотерапії і в символдрамі.
 18. Робота з «фіксованими образами».

Література:

 1. 1.Дэр К., Холдер А., Сандлер Дж. Пациент и психоаналитик: основы психоаналитического процесса. –  Воронеж: НПО «МОДЭК», 1993. – 176 с.
 2. 2. Нюнберг Г. Принципы психоанализа и их применение к лечению неврозов /Пер. с англ.: Варваров В., Ягнюк К. — М.: Институт общегуманитарных исследований, 1999.
 3. 3. Гринсон Ральф. Техника и практика психоанализа. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 1994.
 4. Современный психоанализ. – В 2 томах. /Томэ Хельмут; Кэхеле Хорст. – М.: Прогресс, 1996.

Т7. Діагностика за ОРD-2 (60 акад. год.)

 1. Для чого OPD-2 потрібна символдрамі?
 2. Загальний вступ до Операціоналізованої Психодинамичної Діагностики (OPD-2)
 3. Загальний вступ до важливих аспектів Кататимно-імагінативної психотерапії / символдрами
 4. OPD-2 і символдрама: випадки з практики.
 5. OPD-2 і символдрама – в амбулаторних умовах і в клініках.

Вісь I: «Передумови терапії і ставлення до хвороби»

 1. Актуальна важкість захворювання / проблеми.
 2. Тривалість розладу.
 3. Переживання хвороби і опис хвороби.
 4. Концепція хвороби пацієнта.
 5. Концепція змін пацієнта.
 6. Ресурси змін.
 7. Перешкоди до змін.
 8. Приклади з практики. Супервізія.

Вісь II «Стосунки»

 1. Теорії стосунків у психотерапії.
 2. «Циркумплексна модель» міжособистісної (інтерперсональної) поведінки, за Benjamin.
 3. Формулювання динаміки відносин у символдрамі.
 4. Практичні вправи і кейси для опрацювання матеріалу.

Вісь III «Конфлікт»

 1. Докладний розбір кожного з конфліктів:
 2. Індивідуація versus залежність;
 3. Підпорядкування versus контроль;
 4. Бажання забезпечення versus автаркія;
 5. Конфлікт самооцінки;
 6. Конфлікт почуття провини;
 7. Едіпальний конфлікт;
 8. Конфлікт ідентичності.
 9. Приклади прояву основних конфліктів за OPD-2 в Кататимно-імагінативній психотерапії.
 10. Практичні вправи і кейси для опрацювання матеріалу.

Вісь IV «Структура»

 1. Поняття структурного рівня розвитку особистості.
 2. Докладний розбір функцій «Я», що відносяться до Self або до Objekt.
 3. Сприйняття Self і Objekt.
 4. Здатність регулювання.
 5. Емоційна комунікація.
 6. Прихильність (Прив’язаність).
 7. Стратегії роботи в Кататимно-імагінативній психотерапії при різних структурних рівнях розвитку особистості.

Вісь V Діагнози за МКХ-10 або DSM-IV

 1. Загальний огляд МКХ-10 і DSM-IV.
 2. Застосування МКХ-10 і DSM-IV у Кататимно-імагінативній психотерапії.
 3. Розбір клінічних випадків.
 4. Групові супервізії.

Література:

 1. OPD-2 Операціоналізована психодинамічна діагностика на базі on-line платформи. – Київ: Видавництво «PSYHOBOOK», 2020. – 246с.
 2. Операционализированная Психодинамическая Диагностика (ОПД)-2. Руководство по диагностике и планированию терапи М.: Академический проект, 2011 – 464с. https://liderbooks.com.ua/p175522837-operatsionalizirovannaya-psihodinamicheskaya-diagnostika.html?gclid=CjwKCAiArIH_BRB2EiwALfbH1LTKu5y9iRDxjzLYvUKRUuP7vrEtaCX7esOPC9fXofUR6k-zI_ANFhoCds0QAvD_BwE
 3. Операционализированная психодинамическая диагностика OPD-2 М: Академический проект, 2015 – 454с.

Т8. Психоаналітична теорія та інтерпретація сновидінь (20 акад. год.)

 1. Інтерес філософів, поетів і містиків до сновидінь. Історичні приклади.
 2. Фізіологія виникнення сновидінь.
 3. Топографічна і структурна моделі психіки людини. Основні терміни і поняття: катексис, лібідо, деривати. Прихований зміст сновидіння. Поняття про топічну регресію. Безпосереднє сновидіння. Інфантильні і спотворені сновидіння. Цензура сновидіння як захисна функція Я і Над Я. Робота сновидіння.
 4. Чотири джерела (збудники) сновидіння. Приховані думки сновидіння. Три способи виконання бажання в сновидінні.
 5. Механізми, які використовує робота сновидіння: згущення, зміщення, зображальність сновидінь, використання символів, вторинне опрацювання.Тлумачення сновидінь і техніка вільних асоціацій. Опір і забування сновидінь.
 6. Особливі сновидіння: ініціальні, типові сновидіння (польоти, падіння), сновидіння про смерть, сновидіння про покарання, сновидіння про екзамени, сновидіння, що суперечать бажанням, посттравматичні сновидіння, сновидіння страху, еротичні сновидіння, пророчі сновидіння і величні сновидіння.
 7. Денні мрії та їх відмінність від нічних сновидінь.
 8. Сучасні теорії сновидінь після Фройда. Юнгіанский 4-кроковий підхід до тлумачення сновидіння.
 9. Робота зі сновидіннями за Фройдом методом вільних асоціацій у груповому аналізі, а потім у малих групах. Приклад індивідуальної аналітичної роботи зі сновидінням. Завершення нічного повторюваного сновидіння методом символдрами. Робота зі сновидіннями за Юнгом. Робота зі сновидінням за Арнольдом Мінделлом. МЕТОД SDM (Social Dream Matrix) – «СОЦІАЛЬНА МАТРИЦЯ СНОВИДІНЬ».
 10. Кіномистецтво і сновидіння. Демонстрація фрагмента фільму і його обговорення («Сунична галявина»).

Література:

 1. Фрейд З. Толкование сновидений. Полное издание. – Спб.: ООО Издательство «Питер», 2018.
 2. Холл Джеймс А. Юнгианское толкование сновидений. Практическое руководство /Перевод с английского В. Зеленского. — Информационный центр психоаналитической культуры Санкт-Петербурга. — СПб.: Б.С.К., 1996. — 168 с.
 3. Калина Н.Ф., Тимощук И.Г. Основы юнгианского анализа сновидений. – М.: Реффл-бук, К.: Ваклер. 1997. – 304 с.
 4. Димитрова С. Антисонник. Психологические техники толкования сновидений. – Винница: «Твори», 2019. – 192 с.
 5. Стрифон Каплан-Уильямс. Работа со сновидениями». – М.,1997. – 136 с.
 6. Виктор Мазин. Онейрография. Призраки и сновидения. – Аспект-Поліграф, 2008. – 304 с.
 7. Антонио Менегетти. Образ и бессознательное. Учебное пособие по интерпретации образов и сновидений. – М.: ННБФ «Онтопсихология», 2000. –  448 с.
 8. Арнольд Минделл. Ученик создателя сновидений. Использование более высоких состояний сознания для интерпретации сновидений. – М.: АСТ, 2003. – 208 с.
 9. Маркси Плискин, Шарли Л. Джаст. Толкование сновидений. – М.: АСТ, 2003. – 315 с.

Т9. Теорія і практика групової психотерапії в символдрамі (20 акад. год.)

 1. Історія виникнення групової психотерапії (Месмер, Дж.Пратт, Курт Левін, Я. Морено).
 2. Визначення групової психотерапії. Її цілі та завдання.
 3. Поняття групової динаміки.
 4. Три функції групового терапевта. Позиція терапевта і його вплив на групу. Типи психотерапевтів та їх ефективність.
 5. Процес групової психотерапії. Його етапи. 4 стадії групи за Такманом.
 6. Рівні групового процесу за П.Кутером.
 7. Три стадії групового процесу за Філіпом Слетером (1970).
 8. Характеристики групового процесу: початок, робочий етап і завершення. Початок. Завдання початку: встановлення рамки і правил групової терапії, оплата пропусків і фінансова відповідальність, робота з очікуваннями, формування довіри. Принципи внутрішнього структурування групи. Групова дискусія, її цілі і завдання.
 9. Проєктивний малюнок, його цілі і завдання. «Мій портрет», «Моє ім’я», «Моя проблема», «Моя сім’я».
 10. Середній етап групового процесу. Фаза конфліктів, агресії, опору (реактивна фаза). Бунт проти терапевта, нападки на аутсайдера. Робота з агресією в групі. Фаза розвитку згуртованості і співробітництва. Власне робота групи. Використання групових імагінацій. Групова символдрама і особливості її проведення. Робота з малюнком. Мотиви групової символдрами.
 11. 5 фаз групової психотерапії у методі символдрами за Л.Коттьє-Бірнбахер.
 12. Розвиток групової ідентичності відповідно до криз за Е. Еріксоном.
 13. 5 фаз розвитку групової динаміки від незрілих архаїчних імагінацій до зрілих.
 14. Етап творіння. Саморозкриття і рефлексія. Цілі і завдання. Роль і реакції терапевта. Завершення. Цілі і завдання. Символдраматичні мотиви на цьому етапі.
 15. Соціальні ролі за Ріхардом Шинглером (1957). Альфа, бета, гамма і омега. Позиція психотерапевта до омега і 4 варіанти реакцій терапевта. Базисні установки групи. Установка на залежність. Боротьба, втеча. Утворення діад. Залежності за материнським і за батьківським типом.
 16. Робота з перенесенням у груповому процесі. Невротичне перенесення. Псевдоперенесення. Мультиперенесення. Перетворююча інтерналізація (перетворення структури) за Когутом. Два вектори психотерапевтичної роботи – дозволяючий і спрямовуючий.
 17. Терапевтичні фактори групової терапії (за Яломом).
 18. Види інтерпретацій групового процесу. Діапазон інтерпретативних коментарів ведучого групи.
 19. 4 основні причини, через які люди передчасно покинули групу, за Яломом.
 20. Члени групи і їх ролі. Лірі і Келлерман, М. Богданофф і Р. Елбом, – дослідження рольової поведінки.

Література:

 1. Куттер Петер. Элементы групповой терапии. Введение в психоаналитическую практику // Пер. с нем. С.С.Панкова. – СПб.: Б.С.К., 1998. – 198 с.
 2. Рудестам К. Групповая психотерапия. — СПб.: Питер Ком, 1999. — 384 с.
 3. Пріц А., Викукаль Е. Груповий психоаналіз: Теорія. Техніка. Застосування /Пер. Галина Котовські; наук. ред.: Софія Грабовська і Галина Католик. – Львів: Астролябія, 2006. – 312 с.
 4. Каэс Р. Теория психоанализа групп. – М.: АСТ, Астрель, 2005. – 158 с.
 5. Кеннард Д., Робертс Дж., Уинтер Д. Групп-аналитическая психотерапия. – СПб.: Питер, 2002. — 192 c.
 6. И. Ялом. Групповая психотерапия – М.: Апрель Пресс, Издательство Института психотерапии, 2005 г.

Т10. Неврози. Клінічні та психоаналітичні аспекти (20 акад. год.)

 1. Розлади невротичного спектру та їх діагностика.
 2. Істерія. Істеричний симптомокомплекс. Конверсійна істерія VS істерія страху. Конверсія – істеричний невроз – істеричний характер – істерична структура. Двоядрова теорія істерії. Диференційна діагностика.
 3. ОКР. Поняття про настирливість. Обсесивний синдром. Різновиди ОКР. Психодинамічний механізм ОКР. Обсесивний особистісний радикал і його предиспозиція. Диференційна діагностика.
 4. ГТР. Невроз тривоги VS тривожна істерія. Панічний розлад: конфлікт чи дефіцит? Маркери рівня ураження при домінуючій тривожній симптоматиці.
 5. Невротична депресія. Нарцистична депресія. Механізм захворювання. Депресія та мазохістичний особистісний радикал.
 6. Кататимно-імагінативна психотерапія у роботі з невротичними розладами.
 7. Мотив «Уявити собі свій симптом та повзаємодіяти з ним».

Література:

 1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение. /Пер. с англ. С. Могилевского. — М.:Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. — 352 с.
 2. Бройтигам В.,Кристиан П.,Рад М. Психосоматическая медицина: Кратк. учеб. / Пер. с нем. Г. А. Обухова, А. В. Бруенка; Предисл. В. Г. Остроглазова. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. – 376 с.
 3. Истерия / А. Грин // Энциклопедия глубинной психологии / Под. ред. А.Боковикова. – М.: ЗАО МГ Менеджмент, 1998.
 4. Куттер П. Принуждение в жизни и обществе / П.Кутер // Энциклопедия глубинной психологии / Под. ред. А.Боковикова. – М.: ЗАО МГ Менеджмент, 1998
 5. Мироненко О., Долішня Н. Обсесивно-компульсивний розлад, синдром і особистість. Нейроnews 2 (37), 2012.
 6. Нюнберг Г. Принципы психоанализа и их применение к лечению неврозов /Пер. с англ. Варваров В., Ягнюк К. — М.: Институт общегуманитарных исследований, 1999.
 7. Фенихель О. Психоаналитическая теория неврозов /Пер. с англ., вступ. ст. А.Б. Хавина. — М.: Академический Проект, 2004. — 848 с.

Т11. Психосоматичні захворювання. Клінічні та психоаналітичні аспекти (20 акад. год.)

 1. Визначення основних понять. Патогенез психосоматичних розладів. Класифікація психосоматичних розладів. Соматизовані, соматоформні, конверсійні та іпохондричні розлади: у чому різниця?
 2. Теоретичні моделі у психосоматиці. Конверсійна модель З. Фройда. Модель вегетативного неврозу Ф.Александера. Концепції десоматизації – рух від протоментального до ментального (З. Фройд, А. Фройд, Ш. Ференці, М. Шур). Концепції формування границь Его.
 3. Приклади психодинамічного розуміння окремих психосоматозів.
 4. Мотиви «Ґрати», «Хмарина», «Інтроспекція власного тіла», кататимна гідротерапія.

Література:

 1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение. /Пер. с англ. С. Могилевского. — М.:Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. — 352 с.
 2. Бройтигам В.,Кристиан П.,Рад М. Психосоматическая медицина: Кратк. учеб. / Пер. с нем. Г. А. Обухова, А. В. Бруенка; Предисл. В. Г. Остроглазова. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. – 376 с.
 3. Макдугалл Джойс. Театры тела: Психоаналитический подход к лечению психосоматических расстройств /Пер. с франц.- М.: Когито-Центр, 2007. – 215 с.
 4. Я – кожа [текст] / Дидье Анзьё /Пер. с фр. под науч. ред. С .Ф . Сироткина, М .Л . Мельниковой. — Ижевск: ERGO, 2011. —XXXIV , 302 с.
 5. Генри Кристал при содействии Джона X. Кристала. Интеграция и самоисцеление. Аффект, травма и алекситимия. — М.: Институт общегуманитарных исследований, 2006. — 800 с.

Т12. Психоаналіз психічної травми. Кататимно-імагінативна психотерапія наслідків психічної травми (20 акад. год)

 1. Класифікація за МКХ-10.
 2. Порушення на рівні емоційної регуляції, змінені стани свідомості, порушення самосприйняття, порушення сприйняття злочинця, проблеми в стосунках, зміна системи цінностей.
 3. Клінічна типологія посттравматичних стресових розладів: тривожний тип ПТСР, астенічний тип ПТСР, дисфоричний тип ПТСР, соматоформний тип ПТСР.
 4. Фактори, що ускладнюють перебіг ПТСР: характер травми, її тривалість та інтенсивність, індивідуальна чутливість, попередній травматичний досвід, відсутність  стратегій подолання, негативна реакція оточуючих.
 5. Форми психотерапії ПТСР. Образна експозиційна терапія та in vivo експозиційна терапія.
 6. Етапи психотерапії ПТСР, основні принципи і стратегії.
 7. Недостатність монотерапії при лікуванні ПТСР. Комбінація символдрами з методиками конфронтації з травмою, когнітивним переструктуруванням, поведінковим тренінгом, тілесноорієнтованою психотерапією, концентративною психотерапією рухом, цигуном, арт-терапією, фармакотерапією.
 8. Труднощі в роботі з пацієнтами, що страждають на ПТСР. «Тавро смерті». Проблеми контрперенесення у психотерапевта: бажання відмежуватися, «страх заразитися», відчуття безсилля і безпомічності, почуття провини і роздратованість.
 9. Техніки і стратегії конфронтації з травмою. Дев’ять протипоказів.
 10. На семінарі пропрацьовуються спеціальні мотиви: «Безпечне місце», «Внутрішній помічник», «Група підтримки», «Згадування позитивного досвіду», «Хто міг би підтримати», «Внутрішня дитина», «Зло» або «Зла частка».
 11. Мотиви для здійснення роботи смутку і нової орієнтації в житті.
 12. Застосування прийому зміни пір року (за Я.Обуховим Козаровицьким). Покази до застосування (травматична подія, робота смутку, робота з місцем травматичної події).

Література:

 1. Александров Е.О. Интегративная психотерапия посттравматического стрессового расстройства. — Новосибирск: Сибпринт, 2005. — 260 с.
 2. Заксе У. Травмасинтез при помощи травмаэкспозиции. // Пер. с нем. Я.Л.Обухова. [Рукопись]
 3. Решетников М. М. Психическая травма. – СПб.: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 2006. — 322 с.

Т13. Межові розлади особистості. Психози (20 акад. год.)

 1. Межові особистісні розлади. Клінічні та психоаналітичні аспекти.
 2. Межовий рівень організації особистості.
 3. Що означає межовий розлад особистості («Borderline»)?
 4. Проблема класифікації Borderline. Діагностичні критерії відповідно до DSM-IV. Діагностичні критерії відповідно до МКХ-10. Особливості прояву симптомів. Перебіг та прогноз.
 5. Механізми захисту при Borderline. Причини та умови виникнення. Психоаналітична теорія межового розладу особистості. Діагностика (обстеження) Borderline.
 6. Психотерапія межового розладу особистості. Поведінкова терапія. ДПТ – діалектично-поведінкова терапія. Глибинно-психологічна і психодинамічна психотерапія. Травма-орієнтована психотерапія (травматерапія). Кататимно-імагінативна психотерапія при МРО. Мотиви: «Безпечне внутрішнє місце»,  «Дерево».
 7. Психози. Клінічні та психоаналітичні аспекти (2 акад. год.).

Література:

 1. Кернберг О.Ф. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях/Пер. с англ. А.Ф. Ускова. М.: Независимая фирма «Класс», 1998. – 368 с.
 2. Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства: Стратегии психотерапии/Пер. с англ. М.И. Завалова. — М.: Независимая фирма «Класс», 2000. — 464 с.
 3. Клинические лекции по Кляйн и Биону / Под ред. Р. Андерсона. Пер. с англ. – М.: Когито-Центр, 2012.- 192 с.
 4. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе / Пер. с англ. — М.: Независимая фирма «Класс», 2001. — 480 с.
 5. Шефер У., Рютер Е., Заксе У. Межові розлади особистості // Пер. з нім. – Символдрама: Persona. – Львів, 2020.
 6. Спотниц Х. Современный психоанализ шизофренического пациента – СПб.: Восточно-Европейский Институт психоанализа, 2005. — 296 с.
 7. Фрейд З. Хрестоматия. Том 1: Основные понятия, теории и методы психоанализа: Хрестоматия. — В 3-х томах. — М.: Когито-Центр, 2016. — 636 с.

Т14. Психоаналітичні уявлення про нарцисизм. Кататимно-імагінативна психотерапія нарцистичних розладів (20 акад. год)

 1. Нарцисизм. Історія дослідження поняття. Нарцисизм в розуміння З.Фройда. Ернест Джонс – «Комплекс Бога». Вільгельм Райх – «фалічно-нарцистичний характер».
 2. Нарцистичний розлад у DSM 5 та МКХ- 11.
 3. Підходи до нарцисизму та нарцистичного розладу Х.Кохута та О.Кернберга.
 4. Х. Кохут «Селф-психологія»: Нормальний нарцисизм, Селф-об’єкти, формування біполярної самості. Чинники нарцистичних розладів. Типи нарцистичного перенесення у психотерапії.
 5. О.Кернберг. Психодинамічні особливості нарцистичного розладу: Конфлікти, пов’язані з ранньою агресивністю: схожість з межовою особистісною організацією. Етіологія загальна (темперамент, небезпечна прив’язаність, покинутість, насилля) та етіологія специфічна (брак нормальної залежності і люблячої турботи, заміщення любові захопленням, надмірна стимуляція з батьківським розщепленням і знеціненням). Психопатологія заздрості, проєкція знецінених аспектів Self, необхідність у підтриманні вищості, нездатність до залежності.
 6. Характеристика нарцистичного типу за Н.Мак-Вілямс. Психодинамічна характеристика нарцисизму. Драйви, афекти і темперамент при нарцисизмі. Захисні і адаптивні процеси при нарцисизмі. Об’єктні стосунки при нарцисизмі.  Перенесення і контрперенесення з нарцистичними пацієнтами.

Література:

 1. Кернберг О.Ф. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях/Пер. с англ. А.Ф. Ускова. М.: Независимая фирма «Класс», 1998. 368 с.
 2. Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства: Стратегии психотерапии/Пер. с англ. М.И. Завалова. — М.: Независимая фирма «Класс», 2000. — 464 с.
 3. Голдсмит Г.Н. Подходы к лечению нарциссических расстройств: Кохут и Кернберг https://psyjournal.ru/articles/podhody-k-lecheniyu-narcissicheskih-rasstroystv-kohut-i-kernberg
 4. Кохут Х. Восстановление самости. – М.: Когито-Центр, 2002.
 5. Хайнц Кохут. Анализ самости: Систематический подход к лечению нарциссических нарушений личности / Пер. с англ. – М., «Когито-Центр», 2003.

Т15. Міфи, казки і фантазії (20 акад. год)

 1. Психоаналіз міфу і казки. Терапія казками як древній спосіб практичної психології. Способи передачі знань через міфи і казки. Різноманіття міфологічних і казкових форм. Механізми міфотворення (символізація, розщеплення, подвоєння, перенесення афекту, нашарування). Метафори як частина нашого розумового процесу.
 2. Теорія інтерпретації та принципи тлумачення. Місце вільної асоціації в інтерпретації символічних об’єктів. Сакральний бік символу. Символічне, семіотичне і алегоричне в символі. Асоціація і ампліфікація. Суб’єктні і об’єктні асоціації. Бінарна семантика символу.
 3. Особливості об’єкту символічного заступника, що роблять його придатним для символічної заміни. Зсув афекту. Відцентровий і доцентровий механізми символотворення. Роль розвитку Его в процесі символотворення. Властивості об’єктів – символічних заступників. Слово як символічний об’єкт, особливості слів як символічних об’єктів.
 4. Архетипи і комплекси. Великий Батько і міфічні Предки. Космогонічні міфи. Велика Мати. Сепарація: народження – підліткова криза – криза середини життя – смерть.
 5. Принципи казкотерапевтичної діагностики і терапії. Психоаналіз казки дитячого психотерапевта Бруно Беттельхейма. Етапи психотерапії. Кельтська легенда «Котел переродження».
 6. Види казок. В.Я.Пропп про історичне коріння чарівної казки. Призначення і структура казки. Функції як структурні елементи казки. Основні казкові сценарії та їх ключові характеристики: енергоінформаційне поле, основна тема, лінія головного героя, символічне поле.
 7. Цикл ініціації і цикл смерті. Символіка циклів: символіка циклу смерті і циклу ініціації.
 8. Казка як спосіб обігрування травм інфантильного сексуального розвитку. Розбір казок, що відображають конфлікти оральної, анально-садистичної, фалічний-едіпальної, латентної, пубертатної стадій. Чоловічі і жіночі казки. Ініціаційні казки.
 9. «Казка про царя Салтана», «Про курочку Рябу», «Ріпка», «Колобок», «Буратіно», «Чарівна лампа Аладіна», «Червоненька квіточка», «Троє поросят», «Синя борода», «Червоний Капелюшок», «Про Гензеля і Гретель», «Дюймовочка», українські народні казки «Івасик-Телесик», «Ох» та ін.
 10. Казка, символ і симптом. Відображення актуальної проблеми клієнта, шляхи екзистенційного розвитку, ціннісних орієнтацій і світогляду в основній темі казки. Аналіз лінії головного героя як цілісна картина ставлення автора до навколишнього світу, самого себе, моделей поведінки, індивідуального сприйняття труднощів і способів їх подолання. Програвання внутрішніх конфліктів, потенціалів взаємин через актуалізацію почуттів автора. Інтерпретація казки за допомогою індивідуального значення образів і символів. Переписування або дописування казок.
 11. Казка як асоціативний метод символдрами. Кататимний похід у казку. Режисерські прийоми символдрами, взаємодія з «живою» або «мертвою» водою як з «магічними рідинами».

Література:

 1. Медведев В.А.: Там, на неведомых дорожках… Психоанализ сказки: профилактика, диагностика и терапия //Психологическая газета. – Спб.: Иматон, № 6 (9), 1996.
 2. Куликов А.И.: Сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» /психоаналитический этюд// Российский психоаналитический вестник, 1993-1994, № 3-4, с. 123-130.
 3. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2000. – 416 с.

(Visited 12 428 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close